.ההשתתפות בנופש מותנת בהצגת תעודת תו ירוק או תעודת מחלים רשמית

.ההשתתפות בנופש מותנת בהצגת תעודת תו ירוק או תעודת מחלים רשמית