המספרים מספרים סיפור…

הישגי משפחה אחת

75,000 שעות טיפול, מעגלי תמיכה וסדנאות
23,000 משתתפים בקבוצות תמיכה וטיפול
11,185 נפגעי טרור קיבלו סיוע כלכלי ושוברי מזון לחגים
7,163 בני משפחה של נפגעי טרור
4,180 ילדים, בני נוער וצעירים השתתפו בפעילויות ונופשים טיפוליים
יותר מ-3,000 מתנדבים, יועצים וחברי צוות
928 מלגות הוענקו לסטודנטים
20 שנות פעילות

הפנים מאחורי המספרים

1,845 הורים שכולים

2,596 אחים שכולים

68 יתומים משני הורים

1,382 יתומים

444 אלמנות ואלמנים

2,405 פצועים

טרור … תקווה … פחד… תמיכה …

ב"משפחה אחת" אנחנו מסתכלים על כל המשפחה, ולא רק על האדם שנפגע ישירות בפיגוע הטרור.

אנו ב"משפחה אחת" מכירים בכך שההשלכות של הטרור פוגעות, לא רק בנפגעים הישירים מהפיגוע, אלא גם בבני זוג, אחים, הורים וילדים, והפגיעה נשארת עם בני משפחותיהם במשך שנים רבות.

אנו מספקים תמיכה כלכלית, משפטית ורגשית לאלפי נפגעי הטרור בישראל, על בסיס יומי. בנוסף אנחנו מספקים פורום שבו ניתן לפגוש נפגעים אחרים, זה נותן מקום לשכוח ומקום לזכור.

ב"משפחה אחת" אנו תומכים בבריאות פיזית ורגשית, חינוך, דיור, הכנסה וצרכים אחרי, לטווח ארוך.

אם כך, ברור לנו מדוע דווקא "משפחה אחת"? כי לכל משפחה של נפגע מגיעה הזדמנות חדשה לחיים.